Guider

Hvordan speile tekst i Word

Noen ganger må brukerne speile tekst i Microsoft Word av en rekke forskjellige årsaker. Speilingstekst refererer i utgangspunktet til å vende den - tekst kan vendes fra den ene siden til den andre, eller vendes opp ned, avhengig av hvordan du vil ha den. Dessverre er det faktisk ikke noe alternativ å speile tekst i Microsoft Word, i det minste ikke under normale omstendigheter. Omstendighetene der Word tillater brukere å speile tekst, er når teksten du vil speile, er plassert i en tekstboks. Word kan bare speile tekst hvis teksten som må speiles, er inne i en tekstboks, ellers vil ikke tekstbehandleren kunne speile teksten.

Når du oppretter en tekstboks, har imidlertid tekstboksen som dukker opp en faktisk oversikt, men ikke bekymre deg - tekstfeltets disposisjon kan ganske enkelt fjernes når du er ferdig med å speile teksten i den. Teksten i en tekstboks kan speiles i nesten alle versjonene av Microsoft Word som Windows-brukere ofte bruker i dag (dette inkluderer Microsoft Word 2010, 2013 og 2016). Å vende på innholdet i en tekstboks for å lage et speilbilde fungerer imidlertid litt annerledes i Microsoft Word 2010 enn det gjør i Microsoft Word 2013 og 2016.

Å speile tekst i Microsoft Word 2010

Slik kan du speile teksten i en tekstboks mens du bruker Microsoft Word 2010:

 1. Naviger tilSett inni Microsoft Words verktøylinje.
 2. Klikk påTekstboksfor å få en tekstboks opp der markøren er i det åpne dokumentet.
 3. Skriv inn teksten du vil lage et speilbilde av i tekstboksen, og formater den, men du vil at den skal være formatert.
 4. Høyreklikk på tekstboksen og klikk påFormater form.
 5. I venstre rute avFormater formdialogboksen, klikk på3-D rotasjon.
 6. I høyre rute påFormater formdialogboksen underRotasjon seksjon, angi verdien avX: til180°. Å gjøre det vil skape et normalt speilbilde av teksten inne i tekstboksen. Hvis du ønsker å lage et opp og ned speilbilde av teksten i tekstboksen, la verdien væreX: som det er og endre verdien avY: til 180°
 7. Klikk påLukkå lukkeFormater formdialog.

Når du er ferdig, vil innholdet i tekstboksen ha blitt speilet nøyaktig slik du ønsket at de skulle være.

Å speile tekst i Microsoft Word 2013 og 2016

Hvis du derimot vil speile tekst i Microsoft Word 2013 eller 2016, må du:

 1. Naviger tilSett inni Microsoft Words verktøylinje.
 2. Klikk påTekstbokså ha en tekstboks der markøren er i det åpne dokumentet.
 3. Skriv inn teksten du vil lage et speilbilde av i tekstboksen, og formater den, men du vil at den skal være formatert.
 4. Høyreklikk på tekstboksen og klikk påFormater form.
 5. IFormater formKlikk påEffekter
 6. Under 3-D rotasjon, type180° inn i detX Rotasjoneske. Å gjøre det vil skape et normalt speilbilde av teksten inne i tekstboksen. Hvis du ønsker å lage et opp ned-speilbilde av teksten i tekstboksen, lar duX Rotasjonboksen som den er og skriv180° inn i detY Rotasjoneske.

Og du er ferdig! Innholdet i tekstboksen vil ha blitt speilet slik du ønsket at de skulle være.